Dokumenter Rambekk

Metoder Bilag til metode Navn på dokument Godkjent dato:
KH-PMET 1 Døgnblandeprøve 18.03.14
KH-BI PMET 1.1 Sjekkliste 17.02.15
KH-BI PMET 1.2 Rapport døgnblandeprøve 05.11.14
KH-BI PMET 1.3 Prøvekalender Rambekk RA 01.01.24
KH-BI PMET 1.6 Etiketter avløpsprøver 01.02.11
KH-BI PMET 1.7 Feilkilder og bidrag til usikkerhet 30.09.11
KH-PMET 2 Ukeblandeprøve 02.11.17
KH-BI PMET 2.1 Regneark for beregning av volum for delprøver 18.08.09
KH-PMET 3 Mengdemåling utløp Rambekk RA  23.02.11
Instrukser Bilag til instruks Navn på dokument Godkjent dato:
KH-PINS P1 MJK Prøvetaker 780  23.02.11
KH-BI PINS P1.1 Brukermanual MJK 780  25.08.09
KH-BI PINS P1.1a Beregning av sugehastighet 12.09.11
KH-BI PINS P1.2 Prosesskjema Rambekk RA 22.01.11
KH-PINS P3 Mengdemåling utløp Rambekk RA 07.03.11
KH-BI PINS P3.1 Beskrivelse av mengdemåler  25.08.09
KH-BI PINS P3.2 Looptest-sertifikat  25.08.09
KH-BI PINS P3.3 Tegning  25.08.09
Validerings-rapporter  Bilag til rapporter  Navn på dokument Godkjent dato 
PFELT – VAL 1 Validering av prøvetakingspunkt Rambekk RA 02.02.11
PFELT – VAL 2 Validering av mengdemåler Rambekk RA 15.02.11
Prøvetaking og SS-prøver Testing/vurdering av operatører Rambekk RA 08.03.11
Styringssystem  Bilag til system  Navn på dokument Godkjent dato 
Avvikslogg Rambekk
Revisjoner Navn på dokument Utført dato 
KH-BI 3.13 Revisjon – Prøvetaking og feltarbeid 07.09.11
KH-BI 3.12 Revisjon – Praktisk utførelse 20.10.11
Vår 2012 Revisjon – Prøvetaking og feltarbeid 08.06.12
Høst 2012 Revisjon – Prøvetaking og feltarbeid + praktisk 27.11.12
Vår 2013 Revisjon – Prøvetaking og feltarbeid 07.05.13
Høst 2013 Revisjon – Prøvetaking og feltarbeid + praktisk 26.11.13
 KH-BI 3.13  Revisjon – Prøvetaking og feltarbeid  27.11.14
 KH-BI 3.12  Revisjon – Praktisk utførelse  27.11.14
Høst 2015 Revisjon – 2015 20.10.15
Vår 2016 Revisjon – Feltarbeid
Revisjon – Praktisk utførelse
07.06.16
Høst 2016
Vår 2017 Revisjon – Feltarbeid
Revisjon – Praktisk utførelse
 03.05.2017
Høst 2017 Revisjon – Feltarbeid  09.11.2017
Høst 2018 Revisjon – Feltarbeid  12.12.2018

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]