Faglig bistand og akkrediterte analyser
Mikrobiologi og kjemi

Dokumentasjon av kvalitet på vann brukt i melkerom

Dokumentasjonsplikt:
Melkeprodusenter med egen vannforsyning, eller som tar vann fra ikke godkjent vannverk, plikter i følge Melkeforskriften å sørge for kontroll av vannkvaliteten minst en gang årlig ved godkjent laboratorium. Resultatene skal inngå i melkeprodusentens internkontroll, slik at det kan dokumenteres at man oppfyller minstekravene til vannkvalitet i Drikkevannsforskriften.

Tilbud:
MjøsLab kan tilby slike årlige analyser til en rimelig pris. Vannprøveflaske og følgeskjema kan hentes hos oss, eller kan sendes i posten ved henvendelse. Vårt laboratorium er kvalitetssikret og akkreditert, og derfor godkjent for slike analyser. Prøven leveres MjøsLab så snart som mulig etter prøveuttak, senest innen 20 timer (NB! husk følgeskjema).