Faglig bistand og akkrediterte analyser
Mikrobiologi og kjemi

Svømmebasseng, badebasseng og boblebad

Parametere som skal kontrolleres regelmessig:

 • Kimtall ved 37°C
 • Pseudomonas aeruginosa
 • pH, surhetsgrad
 • Turbiditet (partikler i vannet)
 • Farge
 • Kjemisk oksygengforbruk – KOFMn

Parametere som bør kontrolleres regelmessig:

 • Koliforme bakterier
 • Termotolerante koliforme bakterier
 • Intestinale enterokokker
 • Alkalitet
 • Fritt klor *
 • Bundet klor *

* Fritt og bundet klor bør måles på stedet (ved bassenget).