Faglig bistand og akkrediterte analyser
Mikrobiologi og kjemi

Kontroll av bygningsmateriale ved sanering av bygg

Ved riving av bygg på over 100 m2 kan det være nødvendig å utføre analyse på diverse bygningsmaterialer før de deponeres.  Det kan da dreie seg om forskjellige typer gulvbelegg, maling, murpuss, vegg-til-vegg tepper, gips, vinduskitt med mere.

Vanlige parametere for bygningsmateriell er blant annet:

 • PCB
 • PAH
 • Tungmetaller
 • Olje
 • Tinnorganiske forbindelser
 • Ftalater
 • Bromerte flammehemmere
 • Asbest
 • Freoner
 • Klorerte parafiner
 • Klorfenoler
 • TOC

Flere parametere er tilgjengelig hvis ønskelig.