Ansatte ved MjøsLab

        Svein Emil

Svein Emil Holm
Daglig leder

Tlf: 61 13 62 20
svein@mjoslab.no 

Har det overordnede ansvar for at MjøsLab fungerer faglig og i
overenstemmelse med de krav som stilles
til selskapet i henhold til vedtekter.
Har personal- og økonomiansvar.

Er teknisk leder for akkrediteringsområdet «Prøvetaking».

 

Siv-Jane Madshus
Laboratorieleder

Tlf: 61 13 62 20
siv-jane@mjoslab.no

Teknisk leder utstyrspark.
Utfører kjemiske- og mikrobiologiske analyser.

Er bedriftens kvalitetsansvarlig

Stedfortreder for daglig leder

 Ida

Ida Skarkerud
Avdelingsingeniør

TLF: 61 13 62 20
ida@mjoslab.no

Utfører laboratoriearbeid på bakteriologisk avdeling.

Er teknisk leder  og ansvarlig for bakteriologisk avdeling.

Marthe Syverinsen
Avdelingsingeniør

Tlf: 61 13 62 20
marthe@mjoslab.no

Utfører laboratoriearbeid på kjemisk avdeling.

Er teknisk leder og ansvarlig for kjemisk avdeling.

 Marit

Marit K. Hårstad
Laboratorietekniker

Tlf: 61 13 62 20
marit@mjoslab.no

Utfører laboratoriearbeid på kjemisk avdeling.
 Aida

Aida Arifagic
Laboratorietekniker

Tlf: 61 13 62 20
aida@mjoslab.no

Utfører laboratoriearbeid på bakteriologisk avdeling.
 

Thomas A. E. Morey
Avdelingsingeniør
(Vikar)

Tlf: 61 13 62 20

 Utfører laboratoriearbeid på bakteriologisk- og kjemisk avdeling.