Andre tjenester

  • Veiledning for privatpersoner ved uttak og oppfølging av vannprøveresultater.
  • Utarbeidelse av prøvetakingsplaner og hjelp med «innleveringslogistikk» for vannverk, næringsmiddelbedrifter og privatpersoner.
  • Utarbeidelse av Årsrapporter / Statistikker
  • Bistå med kvalitetsoppfølging fra prøvetakingsplanlegging via prøvetaking til utarbeidelse av all nødvendig dokumentasjon.