Personvernerklæring

Personvern, generell- og nettbasert behandling av personopplysninger
Denne personvernerklæringen gjelder MjøsLab sin håndtering av personopplysninger, både ved direkte oppdragshåndtering og på sine nettsteder. MjøsLab (org. no. 982 796 253) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene.

Personopplysninger som behandles:
MjøsLab samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:
– (Firma)navn
– Kontaktperson
– (Firma)adresse/fakturaadresse
– Telefonnummer og e-postadresse

Hvordan informasjon innhentes?
MjøsLab samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempel på skjema:
– Kontaktskjema
– Når man ønsker å prøve et produkt, tjeneste eller ha tilsendt prøvetakingsutstyr
– Ved kjøp av produkter eller tjenester på våre nettsider
– Ved påmelding til kurs og foredrag
– Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev på e-post

Formålet med informasjonen som innhentes:
– For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
– For å kunne sende relevant informasjon
– For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

Vi oppretter profiler på bakgrunn av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice.
Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon innhentet gjennom skjema på Mjøslab.no lagres i vårt e-postsystem, når slike skjemaer sendes oss som e-post. Kommer skjemaer inn sammen med analyseoppdrag, blir slike lagret sammen med rådata for prøve og arkiveres i permer i henhold til lagringstid som er godkjent i vårt kvalitetssystem –  3-5 år.
Er det utført analyseoppdrag, har MjøsLab registrert Navn, adresse, e-postadresse og tlf.nr. ved opprettelse av kundeforhold. Opplysninger er her kun tilgjengelig for ansatte ved MjøsLab via innlogging med brukernavn og passord. Opplysningene er nødvendige for å kunne gi ut prøvesvar samt å utføre fakturering. Opplysninger i kunderegister slettes ikke, men brukes heller ikke. Lengst arkiveringstid kan hjemles i regnskapsloven.

Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte MjøsLab.

Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter. MjøsLab bruker underleverandør til å forestå regnskapstjenester og betalingsoppfølging, og slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av MjøsLab.

Rettigheter
Som bruker av MjøsLab og/eller nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at MjøsLab ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.