Faglig bistand og akkrediterte analyser
Mikrobiologi og kjemi

Hygienekontroll av rengjorte flater og utstyr

Aktuelle metoder for renholdskontroll er bruk av petrifilm, Pathstick eller svaber.

Ta kontakt med laboratoriet for mer informasjon og utlevering av aktuelt utstyr.