Hygienekontroll av rengjorte flater og utstyr

Aktuelle metoder for renholdskontroll er bruk av petrifilm, Pathstick eller svaber.

Ta kontakt med laboratoriet for mer informasjon og utlevering av aktuelt utstyr.