Faglig bistand og akkrediterte analyser
Mikrobiologi og kjemi

Drikkevann - Gravd brønn - Borebrønn - Elv/bekk - Innsjø

Mikrobiologiske analyser
 • Kimtall (dyrkbare mikroorganismer)
 • Koliforme
 • E. coli
 • Intestinale enterokokker
 • Clostridium perfringens
 • Legionella

 

Kjemiske analyser
 • pH (surhetsgrad)
 • Turbiditet (partikkelinnhold)
 • Farge (Norge: hovedsaklig humus)
 • Konduktivitet (ledningsevne)
 • Alkalitet
 • Hardhet
 • Kalsium
 • Magnesium
 • Jern
 • Mangan
 • Fluor
 • Fosfor
 • Fosfat
 • Ammonium
 • Nitrat
 • Nitritt
 • Totalt nitrogen
 • Organisk stoff – TOC (totalt organisk karbon)
 • Organisk stoff – KOF (kjemisk oksygenforbruk)
 • Biokjemisk oksygenforbruk – BOF (5 eller 7 dager)
 • Suspendert stoff
 • Aluminium
 • Sulfat
 • UV-absorbans / UV-transmiskjon (v/253,7 nm)
 • Klorofyll-a
Test drikkevannet ditt
Legionella_MjøsLab