Kundeundersøkelse

MjøsLab setter stor pris på om du setter av et par minutter for å gi en tilbakemelding på din opplevelse av oss som laboratorium og de tjenester vi tilbyr. Vi jobber hele tiden for å bli bedre og din mening vil derfor være av betydning.
På forhånd takk!

Bedrift eller privatperson)

E-post - Frivillig; er da med i trekning av en premie i slutten av året)

1. Er/var du fornøyd med de ansattes faglige dyktighet?

2. Hva synes du om de ansattes serviceinnstilling?

3. Er du fornøyd med hvor raskt du får/fikk tjenesten utført hos oss?

4. Hva synes du om de ansattes evne til å formidle veiledning og råd på en forståelig måte?

5. Hva synes du om oppfølging i forhold til prøver du har tatt?

6. Hva synes du om pris i forhold til tjenesten du får?

7. Har du/dere tips til hva vi kan bli bedre på, noe dere savner? Evt. andre kommentarer.

Melding