Faglig bistand og akkrediterte analyser
Mikrobiologi og kjemi

Din analysepartner

VANN | MAT | MILJØ | INNEKLIMA | HYGIENE

MAT

Vi bistår med analysetjenester og rådgivning: - Analyse av næringsinnhold og bakterier - Holdbarhetstester - Dokumentasjon av råvare- og produktkvalitet - Enkle sensoriske tester

vann

Vi har høy kompetanse og lang erfaring i analyse av: - Drikkevann - Bassengvann og badevann - Vassdragsovervåkning - Brønnvann - Avløpsvann - sigevann - prosessvann

Miljø

Vi analyserer blant annet på: - Legionella - Renholdsprøver fra næringsmiddelvirksomheter - Tungmetaller og miljøgifter i slam, jord og bygningsmaterialer - Kornfordelingsanalyse av jord med infiltrasjonsdiagram

Mat
Mat
Vann
Drikkevann
Renholdskontroll
Hygiene
miljø
Miljø
muggskål
Inneklima
Avløpsvann2
Avløpsvann

Totalleverandør av analysetjenester

MjøsLab tilbyr veiledning og analysetjenester  innenfor mikrobiologi og kjemi på mat, vann, miljø, inneklima og avløpsvann.

Åpningstider: 
Mandag – fredag 08:00 – 15:30

Ved ønske om prøvelevering utenfor åpningstid, ta kontakt!

Kontaktinfo:
Ringvegen 11, 2816 Gjøvik
Telefon: 61 13 62 20
e-post: firmapost@mjoslab.no 

Informasjon til kunder og besøkende i den pågående situasjon med koronavirus

Det er krevende tider, men utbruddet av Covid-19 har p.t. ingen innvirkning på våre tjenester.
MjøsLab tok tidlig grep for å minske risiko og begrense spredningen av koronaviruset, samtidig som vi sikrer god drift. Vi har i flere dager hatt tiltak/retningslinjer på plass for å redusere spredning og samtidig være sikre på at vi kan betjene våre kunder på en god måte. Retningslinjene og tiltakene oppdateres jevnlig og vi overvåker situasjonen nøye.

Medarbeidere
Siden forrige uke har det vært innskjerpede rutiner på en rekke områder.  Hygienetiltak har blitt innført, både for den enkelte og med tanke på renhold. Hjemmekontorløsning brukes og folk har blitt bedt om å ha en lav terskel for å være hjemme ved sykdom.

Reiser
Reisevirksomhet skal risikovurderes og godkjennes. 

Besøkende
Vi har innført besøksrestriksjoner og vil i størst mulig grad unngå personlig kontakt, men vi tar imot prøver som normalt. Prøvemottak er nå flyttet til gangen utenfor resepsjonsområde, med muligheter for å kontakte betjening der.

Budbilrute – Hadeland
Vår budbil kjører igjen  innom servicetorgene på Jevnaker, Lunner, Gran, Søndre Land og Nordre Land hver tirsdag.  Prøver kan leveres der på tirsdager før      kl. 11:00.  Ellers må de leveres til MjøsLab på egen hånd – mandag til fredag 08:00 – 15:30.

Ta kontakt med oss på telefon eller e-post dersom det er noe du lurer på.

MjøsLab - endelig med egen firmabil

Hva kunder sier om oss

Tillitsskapende og med god faglig innsikt i valg av analyseparametere og tilpassede analysepakker. Gode online-løsninger! Serviceinnstilte ansatte.
Privat vannverk
Gode rådgivere ved ønske om utarbeidelse av risikoanalyse og påfølgende prøveplan for vår virksomhet. God veiledning fra ansatte settes stor pris på.
Statsbygg
Alltid tilgjengelig på telefon og kan veildede i forkant av prøvetaking og, ikke minst, gi veiledning i analyseresultater mot gjeldende forskriftskrav.
Miljørettet helsevern

Noen av våre samarbeidpartnere