Din analysepartner

VANN | MAT | MILJØ | INNEKLIMA | HYGIENE

MAT

Vi bistår med analysetjenester og rådgivning: - Analyse av næringsinnhold og bakterier - Holdbarhetstester - Dokumentasjon av råvare- og produktkvalitet - Enkle sensoriske tester

vann

Vi har høy kompetanse og lang erfaring i analyse av: - Drikkevann - Bassengvann og badevann - Vassdragsovervåkning - Brønnvann - Avløpsvann - sigevann - prosessvann

Miljø

Vi analyserer blant annet på: - Legionella - Renholdsprøver fra næringsmiddelvirksomheter - Tungmetaller og miljøgifter i slam, jord og bygningsmaterialer - Kornfordelingsanalyse av jord med infiltrasjonsdiagram

Mat
Mat
Vann
Drikkevann
Renholdskontroll
Hygiene
miljø
Miljø
muggskål
Inneklima
Avløpsvann2
Avløpsvann

Totalleverandør av analysetjenester

MjøsLab tilbyr veiledning og analysetjenester  innenfor mikrobiologi og kjemi på mat, vann, miljø, inneklima og avløpsvann.

Åpningstider: 
Mandag – fredag 08:00 – 15:30

Ved ønske om prøvelevering utenfor åpningstid, ta kontakt!

Kontaktinfo:
Ringvegen 11, 2816 Gjøvik
Telefon: 61 13 62 20
e-post: firmapost@mjoslab.no 

Hva kunder sier om oss

Tillitsskapende og med god faglig innsikt i valg av analyseparametere og tilpassede analysepakker. Gode online-løsninger! Serviceinnstilte ansatte.
Privat vannverk
Gode rådgivere ved ønske om utarbeidelse av risikoanalyse og påfølgende prøveplan for vår virksomhet. God veiledning fra ansatte settes stor pris på.
Statsbygg
Alltid tilgjengelig på telefon og kan veildede i forkant av prøvetaking og, ikke minst, gi veiledning i analyseresultater mot gjeldende forskriftskrav.
Miljørettet helsevern

Noen av våre samarbeidpartnere