Slam / kompost / jord

Avløpsslam, slamgranulat, kompost, jord, sand og grus

Samarbeidspartnere Lillehmr-vannbeh   logo Pelias   Labforum-60x71

Paramtere slam, kompost mv. 

 • pH, surhetsgrad
 • Tørrstoff
 • Salmonella
 • Termotolerante koliforme bakterier

 

 • Total nitrogen
 • Nitrat
 • Ammonium
 • Glødetap
 • Tungmetaller
 • Plantetilgjengelig næringsstoff
 • Organiske miljøgifter

Prøver av jord, sand og grus

 • Kornfordelingsanalyse
 • Infiltrasjonsdiagram
Top