KH-BI PINS 1.1a         Beregning sugehastighet     (Kilde: www.mjk.no)

Akkreditert prøvetaking

I Norge er det installert mer enn 800 MJK prøvetakere rundt om på renseanlegg, både kommunale og industrielle anlegg.

I det siste har vi hatt mange henvendelser i forbindelse med de nye kravene om Akkreditert prøvetaking som går på funksjonskrav og pålitelighet.

 

Tilbakemeldinger fra driftsassistanser og driftsansvarlige på renseanleggene, er entydige og klare på at MJKs prøvetaker 780 oppfyller ISO 5667 og de funsksjonskravene som stilles, og at vår prøvetaker er av de mest stabile på markedet.

 

En av de viktigste funksjonene i prøvetakeren er sugehastigheten som skal være >0,5 m/s.

Dette kravet oppfyller vi med god margin, men det er avhengig av installasjonen og at hastigheten måles riktig. MJK’s tekniske data er basert på gjennomsnittlig sugehastighet for fullt måleglass på 0,5 l.

For at sugehastigheten skal kunne dokumenteres har MJK utarbeidet et enkelt regneark hvor det legges inn innerdiameter på sugeslangen og tiden det tar å fylle prøveglasset.

Den gjennomsnittlige sugehastigheten beregnes så automatisk i m/s, uavhengig av sugehøyden.


Veiledning i bruk av regneark:

1. Legg inn innvendig diameter på innløpsslangen i mm.

2. Mål tiden det tar å fylle prøveglasset med stoppeklokke, mellom markering av 100ml og 500 ml på prøvetakerglasset.
    Dersom det skummer en del kan tidtaking tas mellom markering 50ml og 450ml på
prøvetakerglasset.

3. Legg inn tiden i sekunder i regnearket.

4. Klikk på CALCULATE og resultatet for den gjennomsnittlige sugehastighet vises i m/s.

 Beregning av sugehastighet

Indtast innløpsslangens innvendige diameter. Ø [mm]:
Tid fra 100ml til 500 ml [sekunder]:
Gjennomsnittlig sugehastighet [m/sekund]:

MJK AUTOMATION AS    •    PRINS CHR. AUGUSTS PLASS 1    •    1530 MOSS    •    TLF: 69 20 60 70    •    FAX: 69 20 60 71

Austalian American French English Svensk Italiensk Spansk Hollandsk Dansk