LOGGFØRING AV AVVIKS- OG FEILRAPPORTER RAMBEKK

ÅR 2011  

Avviksnr.

aa-

Dato

Rapp. av

Kode

Type

Beskrivelse

Behes av

Frist

Ferdig behandlet

2011-23

17.03.11

BD

A

P

Avvik fra prøvekalender Rambekk RA grunnet forglemmelse

BD

18.03

18.03.11

2011-25

28.04.11

KEB

A

I/U

Rambekk RA: Døgnprøve forkastet, avvik fra prøvekalender

KEB

30.04

29.04.11

2011-26

10.05.11

TAA

A

I/U

Rambekk RA: Ukeprøve for uke 18 ble stoppet pga at prøvetaker stoppet under en av delprøvene for innløp. Sugerøret var tett.

TAA

12.05.11

12.05.11

2011-28

10.06.11

GN

A

I/U

Rambekk RA – prøvetaker innløp tilstoppet. Avvik fra prøvekalender.

Rambekk

16.06

16.06.11

2011-31

07.09.11

BD

A

P

Rambekk RA: Bruk av korrekturlakk, for eksempel labnr 11/1122 følgeskriv ukeblandeprøve

BD

16.09

15.09.11

2011-32

07.09.11

BD

A

P

Rambekk RA: Avvik i prøvevolum på over 15 % -prøvetaking, prøve godkjent, men burde vært forkastet. Gjelder prøve 11/1981, ny prøve bør tas for å erstatte denne.

BD

07.10.11

18.09.11

2011-33

08.09.11

BD

A

P

Det er ikke utført tilstrekkelig mottakskontroll ved mottak av prøve på laboratoriet.

Alle

08.10.11

26.09.11

2011-35

08.09.11

BD

A

S

Det er flere varianter av KH-BI PMET 1.2 Rapport for døgnprøve i bruk på de 3 RA, avvik i forhold til dokumentstyring.

BD

snarest

14.09.11

2011-40

28.09.11

BD

O

I/U

Rambekk RA: Observasjon til forbedrende tiltak. Lage førerør til innløpsslange slik det er gjort på prøvetakingspunktet på utløp.

KEB

Når det er praktisk mulig

 

 

ÅR 2012  

Avviksnr.

aa-

Dato

Rapp. av

Kode

Type

Beskrivelse

Behes av

Frist

Ferdig behandlet

 

2012-26

06.03.12
07.03.12

TOS

A

I/U

Rambekk RA: Prøvetager stoppet under prøvetaking.  Både den 5-6 og igjen døgnet 6-7 mars.

SEH

01.07.12

08.11.12 (overføres til avvik 2013-1)

2012-41

17.09.12

TAA

A

I

Helgeprøven ved Rambekk feilet.

SEH

01.10.12

10.10.12

2012-52

06.11.12

SEH

A

P

MjøsLab opererer med to forskjellige lab.nr. på en og samme prøve (gjelder 12/1765)

SEH

16.11.12

12.11.12

2012-70

07.12.12

SEH

A

U/I

Rambekk RA: Feil ved uttak av timevannføring for volumer i 2012

SEH

22.02.13

19.02.13

                         

 

ÅR 2013  

Avviksnr.

aa-

Dato

Rapp. av

Kode

Type

Beskrivelse

Behes av

Frist

Ferdig behandlet

2013-1

06.03.12
07.03.12

Overført til avvikslogg for 2013 den 08.11.12

TOS

A

I/U

Rambekk RA: Prøvetager stoppet under prøvetaking.  Både den 5-6 og igjen døgnet 6-7 mars. Videreføring av avvik 2012-26.

SEH

30.04.13

10.09.13

 

2013-29

15.03.13

TOS

A

U

RAMBEKK: Prøvetaker innløp stoppet prøvedøgnet 14-15/3-13

SEH

07.06.13

11.05.13

 

2013-30

05.04.13.

TOL

A

U

RAMBEKK: Prøvetaker utløp stoppet prøvedøgnet 4-5/4-13

SEH

07.06.13

11.05.13

 

2013-31

15.04.13

TOL

A

U

RAMBEKK: Prøvetaker utløp stoppet prøvedøgnet 12-15/4-13

SEH

07.06.13

11.05.13

 

2013-32

07.05.13

SEH

R

P

RAMBEKK: Feil vannmengde i rapport lab.nr. 13/149.

SEH

07.06.13

14.11.13

 

2013-33

07.05.13

SEH

R

P

RAMBEKK: Feil ved inntasting av værtype i rapport 13/353. Normal i stedet for Nedbør.

SEH

07.06.13

14.11.13

 

2013-68

16.10.13

TL

A

U

Rambekk RA: prøvetaket stoppet

SEH

01.11.13

17.10.13

 

2013-69

21.10.13

GAN

A

U

Rambekk RA: prøvetaket stoppet

SEH

01.11.13

14.11.13

 

2013-76

05.11.13

SEH

A

P

Rambekk:  Kommentarer på følgeskjema er ikke blitt med over på svarbrev 13/1641.  Det lar seg heller ikke å gjenfinne grunnlag for beregning av vannmengde prøvedøgnet da data inneholder bare nullverdier.

SEH

19.12.13

 

 

2013-77

05.11.13

SEH

A

P

Rambekk: 2013-1019 er gitt ut som versjon 2, men det står ikke hva som er endret fra den forrige. 

SEH

19.12.13

 

 

                   

 

 

 

SIST OPPDATERT:  25. februar 2014

 

Hovedside