Egen brønn?

Brønnvann

Daglig leder og data-ansvarlig ved MjøsLab på Gjøvik