Startside

MjøsLab

Faglig bistand og akkrediterte analyser
Din analysepartner på næringsmidler – hygiene – vann – miljø – avløpsvann

MjøsLab er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025, og er totalleverandør av mikrobiologiske og kjemiske analyser.

Vi tilbyr analysetjenester til bedrifter, offentlig sektor og privatpersoner.

 
                                                                 VANN

kranvannVi har høy kompetanse og lang erfaring i analyse av:
– Drikkevann
– Bassengvann og badevann
– Vassdragsovervåkning
– Brønnvann
– Avløpsvann, sigevann og prosessvann

   

Matbilde              MAT
Vi bistår med analysetjenester og rådgivning:
– Analyse av næringsinnhyold og bakterier
– Holdbarhetstester
– Dokumentasjon av råvare- og produktkvalitet
– Enkle sensoriske tester

 

miljø             MILJØ
Vi analyserer blant annet på:
– Legionella
– Renholdsprøver fra næringsmiddelvirksomheter
– Tungmetaller og miljøgifter i slam, jord og bygningsmaterialer
– Kornfordelingsanalyse av jord med inftiltrasjonsdiagram

 

 muggskål            LUFT
Prøvetaking og analyse av mugg- og gjærsopp.
I løpet av en dag spiser vi ca. 1 kg mat, drikker 3 liter vann og puster inn 10.000 liter luft.
Ca 90% av tiden oppholder vi oss innendørs.
Hvordan er luften i din bolig?

Google+