LOGGFØRING AV AVVIKS- OG FEILRAPPORTER HOV

ÅR 2011  

Avviksnr.

aa-

Dato

Rapp. av

Kode

Type

Beskrivelse

Behes av

Frist

Ferdig behandlet

2011-33

08.09.11

BD

A

P

Det er ikke utført tilstrekkelig mottakskontroll ved mottak av prøve på laboratoriet.

Alle

08.10.11

26.09.11

2011-35

08.09.11

BD

A

S

Det er flere varianter av KH-BI PMET 1.2 Rapport for døgnprøve i bruk på de 3 RA, avvik i forhold til dokumentstyring.

BD

snarest

14.09.11

2011-36

16.09.11

BD

A

I/U

Hov RA: Web-løsning ved Hov er ikke optimal, da det ikke er skriver tilknyttet driftsPC med internettilgang.

OS

snarest

21.10.11

2011-37

16.09.11|

SEH

A

S

Hov RA: Det er gjort endringer i prøveplan grunnet forglemmelse i forbindelse med prøveuttak i mars, det er ikke skrevet avviksrapport

SEH/BD

16.10.11

19.09.11

2011-38

16.09.11

SEH

A

S

Hov RA: Minste timevannføring er ikke tilgjengelig for operatørene ved Hov

SEH/BD

16.09.11

16.09.11

2011- 39

26.09.11

SS

A

P

Hov RA: Forglemmelse - avvik fra prøvekalender

BD

26.09.11

26.09.11

2011-42

17.10.11

BD

A

P

Hov RA: avvik fra prøvekalender

BD

17.10.11

17.10.11

 

ÅR 2012  

Avviksnr.

aa-

Dato

Rapp. av

Kode

Type

Beskrivelse

Behes av

Frist

Ferdig behandlet

 

2012-27

06.03.12

SEH

A

Rev.

Ved oppsummering av antall prøver for 2011 for Hov RA, var det uttatt 1 prøve for lite. (11 av 12)

SEH

24.04.12

13.08.12

2012-51

10.10.12

SEH

A

P

Prøveuttak 9. – 10 okt. må forkastes da det på forhånd er gjort feil ved beregning av volum.

SEH

11.11.12

12.11.12

2012-68

20.11.12

SEH

A

P

MjøsLab notert feil operatør på lab.nr. 1988.

SEH

15.02.13

14.02.13

2012-69

20.11.12

SEH

A

P

Lab.nr. 2877 – her er det ikke notert temperatur på mellomlagring.

SEH

15.02.13

14.02.13

                         

 

ÅR 2013  

Avviksnr.

aa-

Dato

Rapp. av

Kode

Type

Beskrivelse

Behes av

Frist

Ferdig behandlet

2013-39

13.03.13.

OSK

A

P

HOV RA: Nytt prøvedøgn satt opp på grunn av glemt igangsetting av prøvedøgn.

SEH

13.03.13

13.03.13

 

2013-78

12.11.13

SEH

A

P

Hov: Lab.nr. 2013-2086; Kommentar fra følgeskjema ikke med på svarbrev.

SEH

15.12.13

28.11.13

 

2013-79

12.11.13

SEH

A

P

Hov: Lab.nr. 2013-2403; Feil uttaksdøgn lagt inn ved registrering på data.

SEH

15.12.13.

 

 

2013-80

12.11.13

SEH

A

P

Hov: Lab.nr. 2013-2693; Feil uttaksdøgn lagt inn ved registrering på data.

SEH

15.12.13

 

 

                   

 

 

 

SIST OPPDATERT:  25. februar 2014

 

Hovedside