VANN

vannVi har høy kompetanse og lang erfaring i analyse av:
- Drikkevann
- Bassengvann og badevann
- Vassdragsovervåkning
- Brønnvann
- Avløpsvann, sigevann og prosessvann

MAT

MatbildeVi bistår med analysetjenester og rådgivning:
- Analyse av næringsinnhold og bakterier
- Holdbarhetstester
- Dokumentasjon av råvare- og produktkvalitet
- Enkle sensoriske tester

MILJØ

skålerVi analyserer blant annet på:
- Legionella
- Renholdsprøver fra næringsmiddelvirksomheter
- Tungmetaller og miljøgifter i slam, jord og bygningsmaterialer
- Kornfordelingsanalyse av jord med inftiltrasjonsdiagram